Pathways Training

Croeso i Hyfforddiant Llwybrau

Hyfforddiant Llwybrau yn ddarparwr blaenllaw o hyfforddiant yn y gwaith, dysgu ac asesu yng Nghymru.

Mae consortiwm o 10 partner, Hyfforddiant Llwybrau yn cynnig dysgu o ansawdd uchel a darpariaeth hyblyg i gyd-fynd ag anghenion sgiliau unigol pobl ifanc, y di-waith, gweithwyr presennol a datblygu partneriaethau effeithiol gyda chyflogwyr i gefnogi datblygiad atebion ar gyfer eu busnes.

 

“Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.”

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen hyfforddi statws heb fod yn gyflogedig am bobl ifanc 16-19 oed sy'n darparu profiad gwaith sy'n canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Dysgu Mwy

Cyflogadwyedd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dysgu Mwy

Prentisiaethau

Mae Prentisiaeth yn rhaglen dysgu seiliedig ar gyflogaeth darparu cyfleoedd i chi i ennill cymwysterau, sgiliau gwerthfawr yn y gweithle a phrofiad.

Dysgu Mwy

Cyflogwyr

Gall hyfforddiant Pathways gefnogi eich busnes i dyfu talent newydd ffres a datblygu anghenion sgiliau eich gweithlu presennol trwy raglenni hyfforddi pwrpasol Dysgu a eraill yn y Gwaith.

Dysgu Mwy

Canolfan Hyfforddiant Adeiladu

Mae'r Ganolfan Hyfforddiant Adeiladu yn cynnig cyfleoedd i Oedolion di-waith i ddychwelyd i'r byd gwaith ac ennill cymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw.

Dysgu Mwy

Cyswllt Cyflym

Llenwch bob maes y ffurflen isod i gysylltu ni ar-lein yn gyflym.

Enw

E-bost

Neges

Cd Gwarchod Sbam
(rhifau 1-9 ac lythrennau A - Z)

Cd Gwarchod Sbam
Pathways Training are partnered with NPTC Group Pathways Training Pathways Training are partnered with JobForce Wales Pathways Training are partnered with Neath Port Talbot County Borough Council Pathways Training are partnered with LRC Training in South Wales Pathways Training are partnered with Coleg Morgannwg Pathways Training are partnered with ACO Training Ltd. Pathways Training are partnered with Learn Kit Ltd. Pathways Training are partnered with Swansea itec

Dyluniwyd y wefan gan Daly Design