Hyfforddeiaethau Hyfforddiant Llwybrau

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen hyfforddi statws heb fod yn gyflogedig gyda phrofiad gwaith i bobl 16 - 19 oed sy'n canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Byddwch yn derbyn hyfforddiant paratoi gwaith, Saesneg a mathemateg, os ydych ei angen ac yn cael mynediad i leoliad profiad gwaith o ansawdd uchel.

Beth yw manteision Hyfforddeiaeth?

  • Lwfans hyfforddi wythnosol yn cael ei dalu i chi drwy gydol eich amser ar y rhaglen;
  • Bydd y rhaglen yn eich rhoi mewn gwell sefyllfa i gystadlu am Brentisiaeth neu swydd;
  • Y cyfle i adeiladu eich CV a chael profiad hanfodol gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol;
  • Bydd gwella eich sgiliau Saesneg a mathemateg hwb i'ch siawns o gael swydd, yn ogystal â gwella eich rhagolygon yn y tymor hir ac yn ennill photensial dros eich oes;
  • Mae cyflogwyr yn dangos ymrwymiad i Hyfforddeiaethau er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i gael swydd a llwyddo mewn gwaith chi;
  • Ar ddiwedd y lleoliad profiad gwaith byddwch wedi cael cyfle gwych i wneud dewis gwybodus am y dyfodol, yn parhau ar Brentisiaeth, ewch yn ôl i'r Coleg i wneud cwrs llawn-amser, yn gwneud gwaith gwirfoddol neu ddilyn gyrfa arall dewis.

Phwy ddylwn i siarad?

Academi Sgiliau Cyswllt Cymru bellach a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad ag un o'n partneriaid sydd yn y sefyllfa orau i ymateb i'ch gofynion unigol.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad

Hyfforddiant Llwybrau
Grwp NPTC
Dwr-Y Felin Road
Neath
SA10 7RF

Ffôn

01639 648325

E-bost

enquiries@skillsacademywales.co.uk

Astudiaeth achos - Astudiaeth Achos Teitl

Astudiaeth Achos Teitl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dyluniwyd y wefan gan Daly Design